Disclaimer en Copyright 2000-<% =year(now) %>
Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Paerl Electronics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe en/of indirecte mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Paerl Electronics geen controle heeft. Ook hiervoor draagt Paerl Electronics geen verantwoordelijkheid.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Paerl Electronics en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige directe en/of indirecte schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen naar onze webmaster.

Mocht de eigenaar van een site bezwaar hebben tegen het feit dat via deze site van Paerl Electronics een link is naar zijn site, verzoeken wij de webmaster kontakt op te nemen met onze webmaster en wij zullen dan de desbetreffende link verwijderen.

Copyright © 2000-<% =year(now) %>. Alle rechten voorbehouden aan Paerl Electronics
Niets van deze site mag worden gereproduceerd, in welke vorm en met welk middel dan ook opgeslagen worden, of verspreid worden zonder de toestemming van Paerl Electronics in elke vorm waarin het gepubliceerd is.